Vytvořit mapu zdarma

Učte lépe a zlepšete výsledky svých studentů

Používejte ContextMinds ve výuce k vysvětlení vztahů mezi vyučovanými pojmy, uspořádání témat a průběhu předmětů, zkoušení studentů i jinak.

Objednat řešení Kontaktovat konzultanta

#

All-in-One balíček pro školy

 • Výukový webinář online
 • 3 balíčky pojmových map vybraných předmětů
 • Tvorba pojmových map na míru
 • Neomezená technická podpora 24/7
 • Sleva 20% na školení ve vaší škole

Získat za 2 190 Kč

Pouze do 30. Dubna 2020

Proč používat ContextMinds ve své třídě?

V ContextMinds můžete díky automatickému napovídání pojmů a vztahů rychle vytvořit pojmovou mapu ukazující přehled celé kapitoly učebnice na jedné stránce.

#
Smysluplné
vyučování
#
Větší interakce
se studenty
#
Uspořádejte, sjednocujte
a propojujte
#
Omezujte ADHD a pomáhá
se soustředit
#

Vyučujte smysluplně

 • Prezentováním informací v podobě pojmové mapy vedete studenty k tomu, aby se učili smysluplně.​
 • To znamená, že studenti si nové pojmy spojí s těmi, které už znají, namísto memorování nespojitých faktů.​
 • Studenti si nové pojmy propojí souvislostmi se známými pojmy protože tyto souvislosti mohou přímo vidět v pojmové mapě.

Instruktážní video

#

Zapojte studenty do přednášek

 • Můžete začít s poloprázdnou pojmovou mapou a postupně ji doplňovat s tím, jak budete nové pojmy uvádět v přednášce.
 • ​Nebo ještě lépe, můžete vyzvat studenty, aby sami navrhovali, jaké pojmy přidat a jak je propojit vztahy.
 • Zkoušejte studenty: Vytvářejte slepé mapy a dejte studentům za úkol, aby je samostatně doplnili.

Pojmové mapy usnadňují práci učitele

Instruktážní video
Uspořádávání

Použijte pojmové mapy k návrhu obsahu předmětu nebo kurzu - uspořádejte si témata, podtémata a klíčové pojmy.​

Sjednocování

Vytvořte si přehled témat a klíčových pojmů z různých předmětů a uvidíte, jak jsou propojené a kde se překrývají.​

Propojování

Přizpůsobte přednášky v různých předmětech tak, aby si studenti mohli znalosti z nich spojit dohromady.​

Omezte ADHD podpořením kreativity

Udržte lépe pozornost studentů jejich zapojením do mapování pojmů.

Často se lidé ptají

Mohu na tvorbě schémat souvislostí spolupracovat s dalšími lidmi v jeden moment?

V ContextMinds spolupracujete s ostatními skrze jednotlivé pojmy („bubliny“ v grafu). Pojmy, které vytvořili ostatní, a souvisí s tématem, na kterém právě pracujete, máte okamžitě k dispozici a můžete je přidat do svého schématu spolu s poznámkami od ostatních. Souvislosti a poznámky, které k pojmu přidáte, mají naopak ihned k dispozici všichni ostatní, kteří mají přístup skrz sdílené složky v ContextMinds Workspace, nebo úplně všichni, pokud je vaše schéma souvislostí veřejné.

Kolik ContextMinds stojí?

ContextMinds je pro tvorbu veřejných schémat souvislostí, sdílených se všemi ostatními podobně jako články na Wikipedii, zcela zdarma. Tvorba soukromých schémat bude později mírně zpoplatněná, až přejdeme z fáze betaverze na „ostrý“ provoz.

Pro sdílení znalostí a informací v souvislostech v rámci organizace (školy, týmu nebo firmy) si můžete zakoupit ContextMinds Workspace – viz ceník. Jako škola tím navíc získáte naše hotové balíky propojených schémat souvislostí pro výuku. Jako firma nebo tým s Workspace získáte možnost nechat si od nás převést do ContextMinds všechny vaše současné znalosti a informace, které tam budete chtít mít.

Vypadá to pěkně, ale kdo tam všechny ty souvislosti nakliká?

My 🙂 Pro začátek jsme do ContextMinds převedli informace a souvislosti extrahované z Wikipedie. Pro střední a základní školy máme připravené balíky schémat souvislostí pro jednotlivé předměty.

Pokud jste firma nebo tým, vyzpovídáme vás a vytvoříme z vašich znalostí vizuální firemní či týmovou wiki, do které si pak budete přidávat jen dílčí nové střípky souvislostí a informací. A protože s tím teprve začínáme, uděláme to pro vás skoro zadarmo.

Jak změním písmo/velikost bublin/tvar/tloušťku čar/...?

V ContextMinds tvoříte znalosti – propojujete informace mezi sebou a dáváte je do souvislostí. K pojmům můžete přiřazovat barevné štítky. Tím řeknete, co pojem představuje (například dokument, nápad, osobu či událost). „Bubliny“ pojmů se stejným štítkem se pak vybarví stejnou barvou a tím schéma souvislostí zpřehlední. Štítky u pojmu jsou sdílené s ostatními uživateli napříč všemi schématy.

Možnosti pohrát si s estetickou stránkou grafu souvislostí více připravujeme do budoucna. Uvažujeme také o možnosti exportovat schéma souvislostí do některého z pokročilých nástrojů pro tvorbu myšlenkových map, které vám umožní se graficky náležitě „vyřádit.“

Zlepšete svůj pracovní postup při tvorbě myšlenkových map a vyzkoušejte chytré Pojmové mapy.

ContextMinds je webová aplikace, která všechny pojmy a souvislosti ukládá do jednoho velkého znalostního grafu.

Vytvořit mapu zdarma Procházet mapy